กรุงศรีสนับสนุนความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น ผสานผู้เชี่ยวชาญเผยเทรนด์ ESG และ การค้าดิจิทัล สร้างการเติบโตยั่งยืนระหว่างภูมิภาค

0
473

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับ Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. และ บริษัท เอ็มยู รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “The Latest Trends of ESG & Digital Trade Toward the Sustainable Growth of ASEAN – Japan” เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น 50 ปี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำร่วมเผยทิศทางความร่วมมือด้าน ESG และดิจิทัล ระหว่างภูมิภาค ซึ่งงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 รายจากหลากหลายองค์กรในประเทศไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานโดยเผยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมสะท้อนวิสัยทัศน์การร่วมสร้างสรรค์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ของคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee: AMEICC) ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและบทบาทของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจบนเส้นทาง ESG

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมแบ่งปันความรู้ โดยเริ่มจาก นายคะซุกิ อิเคะกะมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มยู รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ข้อมูลสรุปภาพรวมเป้าหมายการลดคาร์บอนของแต่ละประเทศในอาเซียน พร้อมให้คำแนะนำในการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ต่อด้วยบริษัท Zeroboard พันธมิตรของกรุงศรี และ MUFG โดย นายไทจิ โอโนะ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท Zeroboard Inc. ได้มาบรรยายให้เห็นถึงเส้นทางและการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร่วมทั้งแบ่งปันเรื่องราวและวิธีการที่ Zeroboard สามารถช่วยบริษัทต่างๆ ในญี่ปุ่นจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จ ในส่วนของกรุงศรีและ MUFG นายคอลลิน เชน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ESG Finance ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และวาณิชธนกิจเอเชีย MUFG Bank และ นางสาว แจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก็ได้มาร่วมแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของกรุงศรีและ MUFG ทั้งในอาเซียนและประเทศไทย สำหรับหัวข้อธุรกิจการค้าดิจิทัล นายซาโตรุ โซเมยะ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท TradeWaltz Inc พันธมิตรภายใต้เครือข่าย MUFG ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาแบ่งปันเรื่องราวการริเริ่มการค้าดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น และความสำเร็จในการเปิดตัว National Digital Trade Platform หรือ NDTP ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องด้านการค้าดิจิทัลครั้งแรกระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และ หัวหน้าโครงการ ดิจิทัล เทรด คอนเนค ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดยเน้นย้ำถึง ปฏิญญา ESG ของสมาคมธนาคารไทย (The Thai Bankers’ Association : TBA) ในการร่วมกำหนดทิศทางของภาคอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้การตระหนักในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงิน การลดความเหลื่อมล้ำ และการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนั้นนายกอบศักดิ์ยังได้ตอกย้ำความสำเร็จระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในการเชื่อมต่อการค้าและการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพทั้งในแง่ของต้นทุนที่ลดลงและเวลาที่สั้นลง และยังเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ต่อไป

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 615 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 575 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,845 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english