กรุงศรียืนหนึ่ง-แบงก์แรกในไทย คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0
1337

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบรางวัลระดับดีเยี่ยม (Gold Level) ในโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) เมื่อเร็วๆ นี้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการนี้ และยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของ กรุงศรีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน