กรุงศรียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ในการใช้งาน Krungsri Mobile App (KMA)

0
701

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารขอระงับการให้บริการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (device) ด้วยตนเองบนระบบ Krungsri Mobile App (KMA) หรือในการดาวน์โหลด KMA ใหม่เป็นการชั่วคราว โดยลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ทุกสาขาของธนาคารตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
27 ธันวาคม 2563

#ความห่วงไม่เคยห่าง
#กรุงศรีอยู่นี่นะ
#KrungsriSimple