กรุงศรีทำสื่อแอนิเมชันย้ำ “ชีวิตวิถีใหม่ เรียนเล่นเป็นสุข” ตอบโจทย์การเรียนในห้องเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19

0
181

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เน้นย้ำความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เยาวชน เมื่อกลับสู่ระบบการเรียนในห้องเรียน ผ่านสื่อแอนิเมชันภายใต้โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” ชุด เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19 ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอและล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจความยั่งยืนของกรุงศรีที่ครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล หรือ ESG

#กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน

#เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19

#ชีวิตวิถีใหม่ เรียนเล่นเป็นสุข

คลิกลิงก์ https://www.facebook.com/KrungsriSimple/videos/794164004509718