กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “ดีป้า”

0
1654

23 กรกฎาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกาศ 18 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดใน

?โครงการ “ASEAN ICT Awards 2020” เวทีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน รุดเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ ก่อนลัดฟ้าเข้าประกวดรอบชิง ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 2563

?สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ผลงาน โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประกวดใน โครงการ “ASEAN ICT Awards 2020” ประกอบด้วย 18 ผลงาน จากผู้ประกอบการฯไทย หนึ่งในนั้นที่ผ่านการคัดเลือกคือ
?หมวด Corporate Social Responsibility (CSR) ได้แก่
?บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ?
✅ส่งเสริมช่องทางการขายให้แก่ค้าปลีกดั้งเดิมให้ปรับตัวได้ยุค Silver Economy เศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุและชุมชนฐานราก

‼️โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 18 ผลงาน จะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากดีป้า เพื่อนำเสนอผ่านทางออนไลน์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และหากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด จะได้ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมรับโล่รางวัล

?ASEAN ICT Awards 2020?
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/asean-ict-award-2020 หรือ ทาง Facebook depaThailand