กรมศุลกากรจับมือกรุงไทยต่อยอด “Customs Trader Portal” ให้นิติบุคคล ลงทะเบียนออนไลน์ -ยืนยันตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ ครั้งแรกของประเทศ 

0
1160

กรมศุลกากร ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ต่อยอดพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ “Customs Trader Portal” ขยายบริการรองรับผู้ประกอบการผู้นำเข้า-ส่งออก และต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.customstraderportal.com  พร้อมยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) บนแอป“เป๋าตัง” รวดเร็ว สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน เริ่ม 3 สิงหาคม 2565 

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จะเป็นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก และการต่ออายุตัวแทนออกของ ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีกรรมการทุกคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยกรมศุลกากรได้เปิดระบบลงทะเบียนฯ นี้ครั้งแรกในปี 2564 รองรับการลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออกสำหรับบุคคลสัญชาติไทย การต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปิดให้บริการลงทะเบียนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา ปัจจุบันมีผู้ใช้งานที่ดำเนินการสำเร็จจำนวน 5,951 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทยมีแผนในการพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินการลงทะเบียนของผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของให้ครบทุกกิจกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การต่ออายุ และการยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็ว และปลอดภัย แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก อีกด้วย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อยอดการให้บริการประชาชนรวมถึงคู่ค้าหรือพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารได้นำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) มาใช้ ช่วยให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยนับเป็นครั้งแรกของประเทศที่นิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลนิติบุคคล โดยไม่ต้องใช้เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นขอหนังสือรับรองที่มีกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน ลดขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่มีกระบวนการลงนามกำกับก่อนทำธุรกรรม และที่สำคัญช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานปลอดภัยมากขึ้น เพราะไม่ต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียน ให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนออนไลน์ สะดวก ง่าย ครบ จบในที่เดียวไม่เสียเวลาเดินทาง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมีแผนร่วมกับกรมศุลกากรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากร ต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำส่งสินค้าถึงผู้นำเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service เชื่อมต่อการทำธุรกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียวบน Customs Clearing House อาทิ การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมแบบครบวงจร การติดตามสถานะข้อมูลใบขนสินค้า ติดตามสถานะการนำเข้าและขนส่ง ไปจนถึงการเคลียร์สินค้าปลายทาง ให้ผู้นำเข้าสินค้าสามารถรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัล 

นอกจากภารกิจยกระดับการให้บริการเพื่อเชื่อมต่อหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนและกลุ่มธุรกิจอย่างไร้รอยต่อแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำเข้า-ส่งออกให้คล่องตัวกว่าเดิมผ่านระบบ Digital Trade Platform  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่แบบครบวงจร ด้วยบริการ Krungthai Trade Online ที่ให้บริการคำขอเปิดหรือแก้ไข L/C การชำระหนี้คงค้าง หรือบริการขอรับสินเชื่อออนไลน์ และ บริการ Krungthai Business แอปพลิเคชันจัดการการเงินสำหรับธุรกิจ โอน รับ จ่าย ทั้งในและต่างประเทศ  โอนเงินไปยังต่างประเทศได้ถึง 16 สกุลเงิน รับ-จ่าย เงินสะดวกผ่านบริการ My QR พร้อมบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax Plus)

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ได้ที่ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6488 หรือ 02-667-7802 และฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4634 และ 02-667-4636 หรือ www.customstraderportal.com และสอบถามข้อมูลการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111