กคช. เปิดให้ยื่นเสนอได้สิทธิเช่าที่ดินแปลงว่าง โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

0
313

นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอการได้สิทธิเช่าที่ดินแปลงว่างเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 โฉนด ประกอบด้วยโฉนดเลขที่ 112813 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-0-96.7 ไร่ และโฉนดเลขที่ 55968 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 2-3-62 ไร่ เนื้อที่รวมโดยประมาณ 4-0-58.7 ไร่ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ที่ดินอยู่ติดถนนมหิดล ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองเชียงใหม่ (ทล.1141) ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7005 , 0 2351 6955 และ 0 2351 6547 สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 329 799 – 800 ในวันและเวลาทำการ