กคช. ลงนามสัญญาว่าจ้าง บลจ.เอ็มเอฟซี และ ธ.กรุงไทย เพื่อบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

0
1596

การเคหะแห่งชาติ ลงนามสัญญาว่าจ้างกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนายทะเบียนสมาชิก และสัญญาว่าจ้างกับธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมี นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) และนางพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายมานพ ผากา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธนาคารกรุงไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของทั้งสามหน่วยงานเพื่อร่วมบริหารจัดการด้านการลงทุนให้กับสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนฯ ในอนาคตต่อไป