กคช. ร่วมเอกชน ส่งต่อความห่วงใย แจกข้าวกล่อง 10,000 กล่อง ให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

0
1672

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่แพร่กระจายทั้งในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด การเคหะแห่งชาติซึ่งมีชุมชนอยู่ในความดูแลทั่วประเทศกว่า 800 ชุมชน
หรือจำนวนกว่า 700,000 หน่วย ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งในด้านกายภาพ และเศรษฐกิจ
จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในนามกลุ่มเต็มแล้วปัน (อาวุโส) แจกข้าวกล่อง จำนวน 10,000 กล่อง
ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ

การแจกข้าวกล่องให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เบื้องต้นจะนำร่องในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร) โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง และโครงการเคหะชุมชนคลองเตย
โดยคณะกรรมการการและผู้บริหารการเคหะแห่งชาติจะลงพื้นที่แจกข้าวกล่อง เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

สำหรับลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับลูกค้าที่เช่าและเช่าซื้อโครงการของการเคหะแห่งชาติ ให้รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขต โดยการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ เท่านั้น