กคช. ร่วมกับกระทรวง พม. “ขึ้นบ้านใหม่” ครอบครัวคนพิการทางการได้ยินในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)

0
783

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง ​ของ​มนุษย์​ พร้อมด้วย นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 10 ครอบครัว ที่ย้ายมาจาก “ชุมชนคนหูหนวก” บริเวณใต้สะพาน และริมถนนพระราม 9 ซึ่งได้เข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 2) อาคาร 55 ภายใต้โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” พร้อมทั้งยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ​คนพิการ และต้นโกสน ให้กับทั้ง 10 ครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในครั้งนี้ ณ อาคาร 55 โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี​ (ลาดหลุมแก้ว 2)​ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี