กคช. จับมือ Big C รับชำระเงินค่าบ้านผ่านระบบ Online

0
1948

มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 2 จากซ้าย)    นาย  วิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินค่าเช่า ค่าเช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติด้วยระบบ Online รวมทั้งให้บริการรับชำระเงินค่าจองโครงการบ้านเอื้ออาทร ณ บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ โดยลูกค้าของการเคหะแห่งชาติสามารถใช้บริการดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ