Xinhua Silk Road: นิคมอุตสาหกรรมเมืองไหลปินในกว่างซีจ้วง มุ่งส่งเสริมโครงการใหญ่พร้อมสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม

0
729

ในไตรมาสแรกของปี 2565 นิคมอุตสาหกรรมเมืองไหลปินในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางภาคใต้ของประเทศจีน มีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมมูลค่า 7.76 พันล้านหยวน (ราว 1.163 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 931 ล้านหยวน

การเริ่มต้นปีอย่างสวยงามเป็นผลพวงมาจากการที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองไหลปินพยายามผลักดันความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตมาโดยตลอดนับตั้งแต่ต้นปี อีกทั้งยังสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในด้านการเงิน การจ้างงาน การจ่ายไฟฟ้า การจ่ายก๊าซ ฯลฯ

ขณะเดียวกัน ทางนิคมฯ ยังมีความพยายามเชิงรุกในการสำรวจแนวทางส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม การลงทุนด้านบิ๊กดาต้า และบริการทางการเงินสำหรับห่วงโซ่อุปทาน

ในไตรมาสแรกของปีนี้ ทางนิคมฯ มีการลงทุนมูลค่า 1.6  พันล้านหยวน และมีการลงนามโครงการใหม่ 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 9.56 พันล้านหยวน โดย 7 ใน 9 โครงการมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวน นอกจากนี้ ทางนิคมฯ ยังมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนกับบริษัทอีก 10 แห่ง และสมาคมธุรกิจ 2 แห่ง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้เร่งก่อสร้างโครงการใหญ่หลายโครงการ พร้อมกับส่งเสริมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมผ่านการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมินัมและไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมการถลุงแร่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา กลุ่มอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากเมืองไหลปินมีทรัพยากรแร่อุดมสมบูรณ์ ทางนิคมฯ จึงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมการถลุงแร่ โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตวัสดุแบตเตอรี่พลังงานใหม่ระดับชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำในท้องถิ่น นอกจากนี้ ทางนิคมฯ ยังพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและยา รวมทั้งใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ด้วย

ในปี 2564 นิคมอุตสาหกรรมเมืองไหลปินมีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมมูลค่ากว่า 3.1 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบรายปี และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทะลุ 20% เป็นปีที่สองติดต่อกัน

นิคมอุตสาหกรรมเมืองไหลปินก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัท 218 แห่ง โดย 89 แห่งในจำนวนนี้เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี (Industrial Enterprises above Designated Size) และเป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง 35 แห่ง