WINMED ลุยโรดโชว์นครสวรรค์ ปลื้มนักลงทุนตอบรับคึกคัก

0
1388

นายนันทิยะ ดารกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลอย่างคับคั่ง