USANA Thailand ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ “โรงพยาบาลขอนแก่น”

0
1469

บริจาคสิ่งของไปช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าในการรักษาพยาบาล ทั้งที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้วผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (PUI)

เราจึงจัดส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซลล์เซนเชียลส์ ,โปรกลูคามูน และ หน้ากากอนามัย ไปยังโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางรับและดูแลผู้ป่วยในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

USANA Thailand ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

#USANAThailand #ยูซานาไทยร่วมใจสู้โควิด19