TQR ส่ง บ.อาร์สแควร์ เซ็น MOU ร่วมกับ บ.ไทยรี

0
539

  คุณอดิศร วิเชียรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด เป็นตัวแทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับคุณฐิตาพร ธารากิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อให้บริการ เรียนรู้-อบรม ในระบบออนไลน์ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า “Face Detection and Face Recognition” เพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม

          ทั้งนี้ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR โดย TQR  ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ดำเนินธุรกิจเป็น Software-as-a-Service มุ่งเน้นด้าน Learning Management Platform ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้บริการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้