TQR คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น 

0
1327

  คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธี ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564  (Prime Minister’s Insurance Awards 2021) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event โดยได้มอบรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 ให้กับคุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล และ TQR ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การพัฒนาองค์กรและร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลที่ดี และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564