TOCA ตอบรับนโยบายการท่องเที่ยวรูปแบบ BCG ของ ททท. นำระบบ Earth Points ร่วมขับเคลื่อนองค์รวมของสังคมอินทรีย์

0
1841

TOCA หรือสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด Bio-Circular-Green Economy : BCG ปรับเปลี่ยนแนวคิด “ทำมาก ได้น้อย” (More for Less) เป็น “ทำน้อย ได้มาก” (Less for More) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมนำระบบ Earth Points มาร่วมขับเคลื่อนองค์รวมของสังคมอินทรีย์ แค่ช้อป ชิม เที่ยว แชร์ ก็ได้ Earth Points ง่ายๆ ไว้แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย

คุณอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เผยถึงที่มาของการก่อตั้ง TOCA (Thai Organic Consumer Association : สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ) จากสามพรานโมเดล สู่ TOCA นั้น เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ให้ขยายออกไปได้กว้างขึ้นอย่างยั่งยืน ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ได้อย่างง่ายดาย มีการจัดระบบการซื้อขายสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ผ่านการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ หรือ Organic Tourism เรียนรู้ และทดลองทำจริงถึงที่ฟาร์ม มีการแบ่งปันความรู้ให้นำกลับไปลงมือทำเองได้ และยังสามารถรับ Earth Points ได้ง่ายๆ จากทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม อาทิ การซื้อสินค้าอินทรีย์ ชิมอาหาร ท่องเที่ยว ร่วมเวิร์คช้อป แชร์ประสบการณ์กับเพื่อน เป็นต้น

“ความตั้งใจคือต้องการให้ผู้บริโภคอินทรีย์ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมด้วยกัน ซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ การเข้าถึงวัตถุดิบอินทรีย์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องกิน แต่เป็นเรื่องวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ การกิน การอยู่ รวมถึงการใช้ชีวิต ซึ่งการมีวิถีชีวิตแบบอินทรีย์นั้นดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับสังคมด้วย” คุณอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย กล่าว

สำหรับพันธมิตรที่มาเข้าร่วมขับเคลื่อน TOCA อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และภาคเอกชน อาทิ ห้องอาหารสีฟ้า กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร้านปฐม สวนสามพราน โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวป่าตอง โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ปกาสัยรีสอร์ท เรดจินเจอร์ชิครีสอร์ท นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรภาคประชาสังคม อาทิ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส  และมูลนิธิสังคมสุขใจ

TOCA Platform ประตูเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

    แอปพลิเคชัน TOCA Platform เปรียบเสมือนประตูสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงคนต้นน้ำ คือเกษตรกร คนกลางน้ำอย่างผู้ผลิต และคนปลายน้ำคือผู้บริโภค เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมต่อทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารต่างๆ ให้สามารถซื้อขายสินค้าอินทรีย์โดยตรงกับกลุ่มเกษตรกร หรือจับคู่ธุรกิจกับเครือข่าย และยังเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าตรงจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ  โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่าสินค้าที่ได้รับนั้น ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานอินทรีย์ พร้อมรับคะแนนสะสม Earth Points แลกรับโปรโมชันต่างๆ ทำให้การซื้อขายและเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์กลายเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็สามารถจับต้องได้ในชีวิตประจำวัน 

  • ซื้อตรงจากเกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศ อาทิ เครือข่ายเกษตรกรสามพรานโมเดล นครปฐม , วิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ , พีจีเอส ออร์แกนิก เชียงราย จังหวัดเชียงราย , วิสาหกิจชุมชนไร่ปันสุข จังหวัดกระบี่ 
  • สินค้ามีความหลากหลายมากกว่า 100 รายการ ทั้งข้าว ผัก/ผักพื้นบ้าน ผลไม้ สินค้าแปรรูป เนื้อสัตว์ ไข่ น้ำผลไม้
  • ราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริง รวมถึงต้นทุนการขนส่งจากแหล่งผลิตในพื้นที่ต่างๆ ที่เกษตรกรอินทรีย์แต่ละรายตั้งอยู่   

 • มั่นใจได้ด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
 • ใช้งานง่าย เชื่อมโยงโซเซียลมีเดียอื่นๆ เช่น ไลน์ และเว็บไซต์
 • รับคะแนน Earth Points สะสมแลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย 
 • บริหารงานโดยสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรและมุ่งเป็นกระบอกเสียงของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
 • เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิถีอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการทำการสื่อสารการตลาด ช่วยผลักดันนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

คลิปแนะนำ TOCA Platform : https://youtu.be/e2kExyLg_Fc

ด้าน คุณเบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เล่าถึงนโยบายการท่องเที่ยวรูปแบบ BCG Model ว่า “ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy นั้น ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้วางสินค้าเป้าหมายเริ่มต้นที่ Gastronomy Tourism ที่สามารถเชื่อมโยงจากเมนูอาหารไปถึงเกษตรกรที่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งทางด้านวิถีอินทรีย์เดิม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของธรรมชาติ พร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ทาง ททท. ได้เล็งเห็นถึงวิถีการดำเนินงานของทาง TOCA ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทางด้านอินทรีย์ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค จึงได้จับมือร่วมกันในการสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงบรรยากาศพร้อมเรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วย”

    คุณอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงเสน่ห์ของการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ (Organic Tourism) ด้วยว่า “ใน TOCA Platform จะมีเรื่องของการพาเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเริ่มต้นเรียนรู้หรือขับเคลื่อนว่า เราได้ทำอะไรแล้วเราก็สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือแชร์เรื่องราวในแพลตฟอร์ม หรือเมื่อได้กินแล้วเป็นยังไง ได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นยังไง ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมต่อๆ กันไป และการได้เข้ามาเป็นสมาชิกก็เหมือนเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้และสร้างสังคมอินทรีย์ไปด้วยกันกับเรา สนุก ได้ประโยชน์ แล้วยังได้ Earth Points คะแนนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกด้วย

สำหรับ Earth Points เป็นรูปแบบการสะสมคะแนนจากการมีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมอินทรีย์ อาทิ การอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร การซื้อเมนูอินทรีย์จากผู้ประกอบการ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ การทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัดการขยะ โดยผู้บริโภคสามารถนำคะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลด ของรางวัลมากมาย” 

ทั้งนี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก TOCA Platform ได้ที่เว็บไซต์ https://tocaplatform.org หรือ ทางไลน์ @tocaplatform สำหรับเกษตรกรอินทรีย์ที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าผ่าน TOCA Platform  สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 064-2954289 อีเมล์ info.toca20@gmail.com หรือ ทางไลน์ @tocaplatform