TOA ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งมั่นเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ตามหลักแนวคิด ESG

0
811

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ ยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของ TOA เสมอมา นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายมาตลอดระยะเวลา 58 ปี เราจึงพร้อมมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคาร วัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบ Total Solution ด้วยกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจที่เป็นมากกว่าสี เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าทั้งในด้านคุณภาพการใช้งานที่ต้องดีกว่า ทนทานกว่า คุ้มค่ากว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และในด้านนวัตกรรมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อทุกชีวิต ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช่างทาสีและผู้อยู่อาศัย ควบคู่กับการทำธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน