TIP ให้กำลังใจประชาชน ผ่านเพลง “ห่วงใยเป็นที่สุด” ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)

0
1577

ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ส่งคลิป บทเพลง “ห่วงใยเป็นที่สุด” เพื่อเป็นการเติมกำลังใจ ให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤต ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย โดยเนื้อหาในเพลง เป็นการให้กำลังใจ ความห่วงใย ความรัก ความสามัคคี ของคนไทย ในยามที่เกิดเหตุการณ์ หรือภัยพิบัติต่างๆ เราจะจับมือกันก้าวข้ามผ่านพ้นไปด้วยกัน โดยสามารถรับฟังได้ที่ https://youtu.be/wZE8C3WPGvk

#ห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย