TIP ห่วงใยประชาชน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

0
175

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์) ประจำปี 2563” จัดโดยสำนักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐรณรงค์และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยทิพยประกันภัย ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 500 ใบ พร้อมออกบูธแนะนำและมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ระยะเวลา 30 วัน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งสมาชิก กบข. สามารถรับสิทธิ์ได้โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน My GPF ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ