TIP ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

0
1452

นายอาคม  ไม้ดัดจันทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณดวงหทัย  รุ่งโรจน์วัฒนา  ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงและคณิตศาสตร์ประกันภัยทิพยประกันภัย มอบชุด PPE ทางการแพทย์ และถุงมือยาง  ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  เพื่อนำไปใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ตามโครงการ ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม  ณ อาคารทิพยประกันภัย