TIC ไทยประกันภัย มอบหมวกกันน็อก 125,000 บาท ในงานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ กับคปภ.

0
1689

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนชาว TIC ไทยประกันภัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) พร้อมมอบหมวกกันน็อกจำนวน 500 ใบ มูลค่า 125,000 บาท ให้แก่ตัวแทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีความเสี่ยงจากการใช้ถนน นอกจากนี้ TIC ไทยประกันภัย ยังร่วมออกบูธจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย