TIC ไทยประกันภัย ผู้นำอินชัวร์เทค ยกระดับการดูแลลูกค้าและคู่ค้าผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม

0
1833

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทัพออกมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจ-ดูแลพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและสังคม อย่างเป็นสาระสำคัญ โดยดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ผ่านการขับเคลื่อนภายใต้แผนบริหารงานต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน และดำเนินการมุ่งสู่การให้บริการทางออนไลน์อย่างเต็มตัว สอดรับ Physical Distancing ทุกมิติ

มาตรการดูแลพนักงานสู่ดิจิทัล

TIC ไทยประกันภัย ได้ออกมาตรการให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้านได้ (Work From Home) รวมทั้งมาตรการ Physical Distancing เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการรัฐ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้นำเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาดำเนินการ เช่น ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangout และ Microsoft Teams การติดตามผลการทำงาน Work from home ผ่านเครื่องมือออนไลน์และเก็บใน Data Warehouse เพื่อประเมินผลการทำงานในแต่ละวัน ตลอดจนบริการหลังการขายออนไลน์ นอกจากในด้านการทำงานแล้ว มาตรการด้านสุขอนามัยยังได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่พนักงานทุกคน และดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในสำนักงาน และวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณพื้นที่จุดตรวจ

มาตรการดูแลลูกค้าและคู่ค้าสู่ดิจิทัลอินชัวรันส์

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย การมุ่งเน้น Business Model ใหม่สู่การเป็น Innovative Insurer นั้น ทำให้ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าของ TIC ไทยประกันภัยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยมีระบบการซื้อประกันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์พี่ช้างออนไลน์ https://pchangonline.com/ ที่สมบูรณ์ ทำให้ลูกค้า เลือกประกัน-ทำการจ่าย-รับความคุ้มครอง พร้อมรับ E-Policy ได้ทันทีใน 3 ขั้นตอน ทั้งผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ออกมาตรการการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างกัน โดยลูกค้าและคู่ค้า สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย, เว็บไซต์พี่ช้างออนไลน์, LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 02-613-0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง), แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309 และตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อเฉพาะส่วนงานต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://bit.ly/ContactTIC ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

มาตรการดูแลสังคมสู่ CSR ผ่านเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้ TIC ไทยประกันภัย ได้มอบความคุ้มครองแก่ทีมแพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 24/7 (COVID-19) จำนวน 160 ฉบับ ทุนประกันรวม 8,000,000 บาท รวมทั้งยังได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีก 1,000 ฉบับ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป นอกจากการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ โดยได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถ ฝากร้านฟรี ผ่าน Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของประชาชนอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือภาคสังคมนั้นยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานจัดโครงการ CSR เพื่อต่อยอดในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสังคม ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความช่วยเหลือที่ทั่วถึงต่อประชาชนต่อไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

TIC ไทยประกันภัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและใส่ใจ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและสังคม พร้อมช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งยกระดับการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และร่วมมือร่วมใจกันให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างดีที่สุด