“TAXI กับ COVID-19”

0
2037

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับและ ผู้โดยสารแท็กซี่ กันให้มากขึ้น

ข้อกำหนด ศูนย์โควิด -19 กทม.เกี่ยวกับ Taxi
คนขับรถแท็กซี่
1️⃣ หากไม่สบายห้ามขับรถเด็ดขาด และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน รวมถึงต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และทิชชูประจำรถ

2️⃣ เปิดแอร์โดยให้อากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสารและให้เปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการผู้โดยสาร

3️⃣ หมั่นทำความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกกะ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ อาทิ น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เป็นต้น

4️⃣ นอกจากนี้ให้ผู้โดยสารนั่งที่นั่งตอนหลังเพื่อให้มีระยะห่าง (Social Distancing) ตามสมควร

5️⃣ ให้คนขับและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทาง

6️⃣ หากผู้โดยสารมีอาการไอ จาม หรือไม่สบายให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถ

7️⃣ นอกจากนี้ให้ผู้โดยสารนั่งที่นั่งตอนหลังเพื่อให้มีระยะห่าง (Social Distancing) ตามสมควร

8️⃣ ให้คนขับและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทาง ..

ช่วยๆกันนะครับ

หมออิทธพร
05.04.2020

#อาสาร่วมใจFightCOVID