หน้าแรก แท็ก TikTok ผสานความคิดสร้างสรรค์และแสดงจุดยืนเรื่องความหลากหลาย เปิดพื้นที่ดีต่อใจเพื่อสนับสนุน LGBTQIA+ ทั่วประเทศ ทั้ง Online-Offline

แท็ก: TikTok ผสานความคิดสร้างสรรค์และแสดงจุดยืนเรื่องความหลากหลาย เปิดพื้นที่ดีต่อใจเพื่อสนับสนุน LGBTQIA+ ทั่วประเทศ ทั้ง Online-Offline

TikTok ผสานความคิดสร้างสรรค์และแสดงจุดยืนเรื่องความหลากหลาย เปิดพื้นที่ดีต่อใจเพื่อสนับสนุน LGBTQIA+ ทั่วประเทศ ทั้ง Online-Offline

ครั้งแรกของเมืองไทย! TikTok ชวนทุกคนร่วมจุดพลัง #เพิ่มพื้นที่ดีต่อใจ ผ่านแคมเปญ “มาเพิ่มพื้นที่ดีต่อใจ PRIDE ไปด้วยกัน” เชิญคนดัง LGBTQIA+ และ Allies ร่วมกันถ่ายทอดสิ่งที่อยากสนับสนุน เพื่อจุดประกายกายเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อ LGBTQIA+ ในสังคม บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ Stonewall ปี...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติศึกษาการปลูกพืชปลอดสารพิษฟาร์มเมล่อน “ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร” บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมการเกษตรในโครงการบ้านเคหะสุขประชา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ "ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร" ของ บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด โดยมี...

HOT NEWS