หน้าแรก แท็ก On Leadership ศักยภาพ 4 ประการที่ช่วยยกระดับความเป็นผู้นำ

แท็ก: On Leadership ศักยภาพ 4 ประการที่ช่วยยกระดับความเป็นผู้นำ

On Leadership ศักยภาพ 4 ประการที่ช่วยยกระดับความเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำคนนั้น คือการขับเคลื่อนพลังคนให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในวันที่เจอปัญหาหนักๆและในวันที่ทุกอย่างเป็นใจ ความเข้าใจเรื่องศักยภาพแห่งตนทั้งของตัวเราเองและของคนที่เรานำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้เรานำผู้คนไปให้สุดทางฝันได้ เมื่อผู้คนเจอกับอุปสรรคปัญหา มันคือเรื่องของสิ่งเร้าและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองอย่างอัตโนมัติ มันเป็นเรื่องที่เราสามารถเลือกตอบสนองได้ การเลือกตอบสนองคือพัฒนาการและอำนาจยิ่งใหญ่ที่มนุษย์แต่ละคนมีอยู่ แต่มักไม่มีความเข้าใจพอที่จะหยิบมันมาใช้ ต่อไปนี้คือ ศักยภาพ 4 ประการที่จะช่วยทำให้คุณบริหารศักยภาพของตัวเองและคนอื่นไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้แบบทวีคูณ 1.การรู้จักตนเอง คือความสามารถที่จะตรวจสอบความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ ประวัติชีวิต บทบาทชีวิต รวมไปถึงอุปนิสัย แนวโน้มและจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง มันทำให้เรารู้อดีต ปัจจุบันและทางเดินของเรา รู้ว่าเราจะทำให้ตัวเองนิ่งขึ้น...

MOST POPULAR

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 - 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2566-2568 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ กว่า 200 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกผ่านพ้นและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม

HOT NEWS