หน้าแรก แท็ก OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม GIFT OF LOVE ส่งท้ายปลายปี ส่งพลังความรักสร้างความสุขและรอยยิ้มให้น้องบ้านราชาวดี (หญิง)

แท็ก: OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม GIFT OF LOVE ส่งท้ายปลายปี ส่งพลังความรักสร้างความสุขและรอยยิ้มให้น้องบ้านราชาวดี (หญิง)

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม GIFT OF LOVE ส่งท้ายปลายปี ส่งพลังความรักสร้างความสุขและรอยยิ้มให้น้องบ้านราชาวดี (หญิง)

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักดีว่าเด็ก ๆ ทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เป็นเด็กพิเศษ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งต่อพลังความรัก มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มูลค่ากว่า 80,000 บาท...

MOST POPULAR

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service จับมือ กต. ทอท. สตม. อำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์...

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งกรมการกงสุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยจุดหมายการจัดงานเชิงธุรกิจและเทศกาลนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

HOT NEWS