หน้าแรก แท็ก NHA CITY

แท็ก: NHA CITY

กคช.จัดแสดงผลงานวิชาการและเปิดจองที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดแถลงข่าวการจัดมหกรรม Thailand Social Expo 2018 โดยมี นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมแถลงข่าวถึงการจัดแสดงผลงาน “NHA CITY การเคหะฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย” ในงานมหกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว...

MOST POPULAR

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ

ธ.ก.ส. ร่วมกรมปศุสัตว์ หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน  สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมสนับสนุนความรู้คู่เงินทุนหมุนเวียนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละร้อย  นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ...

HOT NEWS