หน้าแรก แท็ก CPAC Construction Solution มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย

แท็ก: CPAC Construction Solution มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย

CPAC Construction Solution มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย

“ความยั่งยืน” หรือ Sustainable Development (SD) นับเป็นเรื่องที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ ยิ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จากกระแสโลกที่กำลังตื่นตัวในเรื่องของสภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ ตามที่ได้ประสบ คือ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่หยุดที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน Sustainable...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติชี้แจงพื้นที่บ่อนพนันไฮโลใจกลางตลาดในพื้นที่เขตลาดกระบัง “ไม่ใช่” พื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่ของเอกชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสายงานฝ่ายชุมชนและฝ่ายกฎหมายเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 30 นาย...

HOT NEWS