หน้าแรก แท็ก CCI ของเราถือเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับเชิญจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ สัปดาห์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ที่วัดโพธิ์

แท็ก: CCI ของเราถือเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับเชิญจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ สัปดาห์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ที่วัดโพธิ์

CCI ของเราถือเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับเชิญจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ สัปดาห์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ที่วัดโพธิ์

(ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศเข้าเยี่ยมชม 4-5,000 คนต่อวัน) รายละเอียดตามจม.เชิญจากหมอยิ้ม-นพ.ขวัญชัยรองอธิบดีกรมฯ ที่แนบมานี้ครับ ท่านที่ปรึกษาหรือหน่วยงานในสายงานของท่าน ท่านใด สนใจเข้าร่วมแนะนำ-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ครีมนวดทั้ง LURLAXY และ RELAX นับแต่วันนี้ถึง 20 พ.ย.22 โปรดติดต่อประสานงานได้ที่ นายพลวัฒน์ ทางไลน์หรือโทร.0969801119, 0969050304 ได้ทันทีโดยไม่มีคชจ.แต่อย่างใด แต่ท่านสามารถแบ่งปันรายได้จากการจำหน่ายรวมกันมอบถวายวัดตามกำลังศรัทธาได้ตามที่เห็นสมควรครับ  

MOST POPULAR

คณะกรรมการ ธอส. มีมติแต่งตั้ง “นายกฤษณ์ เสสะเวช” รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธอส. ตั้งแต่ 24 มี.ค....

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยคณะกรรมการ ธอส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม...

HOT NEWS