หน้าแรก แท็ก BKI ร่วมใจสู้ภัยวิกฤติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

แท็ก: BKI ร่วมใจสู้ภัยวิกฤติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

BKI ร่วมใจสู้ภัยวิกฤติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดยผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้า สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการให้ภาคเอกชนมีส่วนเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย • ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัยทุกประเภท และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป • กรมธรรม์ประกันภัยที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563 และชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด • สามารถแบ่งผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต 0%...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติชี้แจงพื้นที่บ่อนพนันไฮโลใจกลางตลาดในพื้นที่เขตลาดกระบัง “ไม่ใช่” พื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่ของเอกชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสายงานฝ่ายชุมชนและฝ่ายกฎหมายเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 30 นาย...

HOT NEWS