หน้าแรก แท็ก BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้านโครงการ HOME & HOPE ประจำปี 2565 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

แท็ก: BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้านโครงการ HOME & HOPE ประจำปี 2565 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลพบุรี

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง นางกนกวรรณ คิวเจริญ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี นางสาวอรพรรณ พรหมเดช ผู้จัดการสำนักงานสุพรรณบุรี และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ...

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดชัยภูมิ

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวรัตนมณี บุญยืน รักษาการผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM...

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดขอนแก่น

นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางปฏิญญา เจนศิริศักดิ์ ผู้จัดการสำนักงานขอนแก่น และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางชุณห์พิมาน ด่านขุนทด ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “...

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก นายอโนทัย ส่องประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานฉะเชิงเทรา และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ...

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางสาวภัทรภร ศรีนิลรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM...

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้านโครงการ HOME & HOPE ประจำปี 2565 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง นางกนกวรรณ คิวเจริญ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี พนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ปลัดอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้าน BAM...

MOST POPULAR

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปูรากฐานความรู้ทางการเงินให้เด็กไทย ผ่านกิจกรรม “ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง”

ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ทักษะด้านอื่น ๆ ซึ่งหากได้รับการปูพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลต่อตัวเด็กเองและสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จนนำมาสู่การริเริ่มโครงการ “ชะ-ชิ้ง” (Cha-Ching) ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยนับ ตั้งแต่ปี 2554

HOT NEWS