หน้าแรก แท็ก BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จ.นครปฐม

แท็ก: BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จ.นครปฐม

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี

นางพรทิพย์ โมคบุรุษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ปทุมธานี 1 พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนวัดทศทิศ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายนิรัน นิลทองหลาง...

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

นายดนัย ภักดิ์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์สมุทรปราการ พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาว   ...

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา จังหวัดนนทบุรี

นายชัชวาลย์ เจษฎาคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์นนทบุรี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายเกษมสิน จันทร์มี...

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร กรุงเทพฯ

นายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายราชัน หาญเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ชาญชาติ ถนอมตน...

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จ.นครปฐม

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ มูลพินิจ ผู้จัดการสำนักงานนครปฐม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM และพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางหนึ่งฤทัย เสริมสำราญ...

MOST POPULAR

คณะกรรมการ ธอส. มีมติแต่งตั้ง “นายกฤษณ์ เสสะเวช” รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธอส. ตั้งแต่ 24 มี.ค....

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยคณะกรรมการ ธอส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม...

HOT NEWS