หน้าแรก แท็ก 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8%

แท็ก: 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8%

BKI แข็งแกร่งต่อเนื่อง โชว์ผลกำไรครึ่งปีแรกกว่า 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8%  

ครึ่งแรกปี 64 กรุงเทพประกันภัยกวาดเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,997.4 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.8 กำไรสุทธิ 1,710.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 สำหรับไตรมาส 2 คณะกรรมการ​   บริษัทฯ มีมติงดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นตามที่ คปภ.ขอความร่วมมือ ยืนยันฐานะทางการเงินมีความมั่นคงแข็งแกร่ง ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนด  ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันภัย...

MOST POPULAR

สำนักงาน คปภ. ส่งสัญญาณเตือน “ประชาชน” พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนทำประกันภัยพร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด กรณีบริษัท “สินมั่นคงประกันภัย” ฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำแผนฯ...

ไอยราพาเที่ยว

HOT NEWS