หน้าแรก แท็ก 107 ปี ธนาคารออมสิน.“ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB Sustainable Banking” ความภาคภูมิใจกับบทบาทผู้นำผู้พลิกโฉมธนาคารออมสิน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

แท็ก: 107 ปี ธนาคารออมสิน.“ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB Sustainable Banking” ความภาคภูมิใจกับบทบาทผู้นำผู้พลิกโฉมธนาคารออมสิน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

107 ปี ธนาคารออมสิน.“ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB Sustainable Banking” ความภาคภูมิใจกับบทบาทผู้นำผู้พลิกโฉมธนาคารออมสิน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในปี 2563 ในวาระครบรอบการสถาปนาธนาคารออมสิน 107 ปี ธนาคารฯ ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ และทำหน้าที่สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมในทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขและอนาคตที่ยั่งยืนให้ประชาชนคนไทย ด้วยการเป็นเสาหลักสำคัญของประเทศในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และในอีกมิติที่ยังมุ่งมั่นพัฒนายกระดับองค์กรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเทียบเคียงคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับและสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้การกำกับดูแลที่ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลา 5 ปี...

MOST POPULAR

ฟื้นตัวหรือสะดุด  จับชีพจรตลาดอสังหาฯ 3 จังหวัดท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19 ระลอกใหม่

หลังจากหลายฝ่ายตั้งความหวังไว้ว่าปี 2564 น่าจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่เศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวและขับเคลื่อนธุรกิจทุกภาคส่วนให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง เมื่อมีสัญญาณบวกจากการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 และแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจทุกภาคส่วน แต่การแพร่ระบาดระลอกใหม่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ทำให้ทั้งประเทศต้องปรับแผนใหม่อีกรอบแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นเมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาในช่วงแรก ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ ต่างขนโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมออกมาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนเปิดตัวโครงการต่าง ๆ มาเจาะกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นผู้อยู่อาศัยจริง (Real Demand) เพิ่มขึ้นในปี 2564 แม้การแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้จะทำให้แผนธุรกิจต้องสะดุดไปบ้าง แต่คาดว่าสถานการณ์จะไม่หยุดชะงักกินระยะเวลายาวนานเหมือนรอบที่ผ่านมา นางกมลภัทร แสวงกิจ...

HOT NEWS