หน้าแรก แท็ก “ไอแอมโชว์ผลงานครึ่งปีแรก กวาดกำไรกว่า 400 ล้าน วางแผนระยะยาว มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สังคมและประเทศชาติ”

แท็ก: “ไอแอมโชว์ผลงานครึ่งปีแรก กวาดกำไรกว่า 400 ล้าน วางแผนระยะยาว มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สังคมและประเทศชาติ”

“ไอแอมโชว์ผลงานครึ่งปีแรก กวาดกำไรกว่า 400 ล้าน วางแผนระยะยาว มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สังคมและประเทศชาติ”

​นายธงรบ ด่านอำไพ ในฐานะผู้จัดการบริษัท ที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดการคนแรกของบริษัท รับหน้าที่จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือไอแอม ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รัฐวิสาหกิจแห่งแรกหนึ่งเดียวของประเทศให้เกิดขึ้นสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานไอแอมทุกคน ที่ทุ่มเทเสียสละให้กับการงาน สร้างสรรค์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์องค์กรที่มีคุณภาพ มีผลงานน่าประทับใจ โดยมีกำไรจากการดำเนินงานทันที ตั้งแต่ปีแรก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ตลอดระยะเวลา...

MOST POPULAR

เวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด- 190

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นประธาน ร่วมระดมความคิด โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โควิด...

HOT NEWS