หน้าแรก แท็ก เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ช่วยชาติสู้โควิด-19 เดินหน้าส่งมอบตู้เก็บวัคซีน 104 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

แท็ก: เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ช่วยชาติสู้โควิด-19 เดินหน้าส่งมอบตู้เก็บวัคซีน 104 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ช่วยชาติสู้โควิด-19 เดินหน้าส่งมอบตู้เก็บวัคซีน 104 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 150 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ภายในปี 2564 โดยวางแผนเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนนี้ ทว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กหลายแห่งเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว หากไม่มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบผลให้วัคซีนหรือยาไม่อาจคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ อันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเสียโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19...

MOST POPULAR

โอกาสสุดท้าย!! ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุนในปี 2566 กับเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 70 ปี ธอส. ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมส่งเสริมการออมภาคประชาชน ด้วยการขยายเวลาการรับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส. ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ให้กับผู้รักการออมได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง7.70% ต่อปี หลังจากมีลูกค้าให้ความสนใจเปิดบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

HOT NEWS