หน้าแรก แท็ก เลขาธิการ คปภ. ฉายภาพอนาคตของธุรกิจประกันภัยบนความไม่แน่นอน กระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยเร่งปรับตัวเพื่อใช้วิกฤตเป็นโอกาส

แท็ก: เลขาธิการ คปภ. ฉายภาพอนาคตของธุรกิจประกันภัยบนความไม่แน่นอน กระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยเร่งปรับตัวเพื่อใช้วิกฤตเป็นโอกาส

เลขาธิการ คปภ. ฉายภาพอนาคตของธุรกิจประกันภัยบนความไม่แน่นอน กระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยเร่งปรับตัวเพื่อใช้วิกฤตเป็นโอกาส

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายใต้การบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 12 แห่ง พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Dealing with Uncertainty : The...

MOST POPULAR

HOT NEWS