หน้าแรก แท็ก เมืองไทยประกันภัย ออก 3 โปรดักส์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล เจาะกลุ่มรายย่อย คุ้มครองเกินร้อย เงินหลักร้อยก็ทำได้

แท็ก: เมืองไทยประกันภัย ออก 3 โปรดักส์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล เจาะกลุ่มรายย่อย คุ้มครองเกินร้อย เงินหลักร้อยก็ทำได้

เมืองไทยประกันภัย ออก 3 โปรดักส์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล เจาะกลุ่มรายย่อย คุ้มครองเกินร้อย เงินหลักร้อยก็ทำได้

เมืองไทยประกันภัย ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล 3 โปรดักส์ ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ‘สินเชื่อสบายใจ’, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ‘สบายเป๋า’ (Health สบายเป๋า) และ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ‘สบายใจ’ (PA สบายใจ) กับเบี้ยประกันภัยราคาเบาๆ ให้ความคุ้มครองทุกวัย รองรับตลาดลูกค้ารายย่อยในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยเฉพาะ ซื้อง่ายผ่านตัวแทนใกล้บ้านท่าน หรือ Line: @mtifriend นางนวลพรรณ ล่ำซำ...

MOST POPULAR

กระทรวงศึกษาธิการ ชูแผนยุทธศาสตร์ ‘ซ่อม สร้าง ป้องกัน’ พร้อมยกระดับการศึกษาทุกมิติ พัฒนาเยาวชนไทยอีกขั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ชูแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งพัฒนาการศึกษาไทยใน 3 ด้าน คือ ‘ซ่อม สร้าง ป้องกัน’ โดยการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ซ่อม) การสร้างโอกาสทางการศึกษา (สร้าง) และการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา (ป้องกัน) พร้อมดำเนินงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 3 ส่วน ได้แก่ นักเรียน ครู และโรงเรียน...

HOT NEWS