หน้าแรก แท็ก เจอเนสส์ คิดส์ ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลด ยับยั้ง ป้องกันเด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

แท็ก: เจอเนสส์ คิดส์ ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลด ยับยั้ง ป้องกันเด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

เจอเนสส์ คิดส์ ช่วยเหลือสังคม บริจาคเจลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับมูลนิธิในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานภายใต้ โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) ได้เพิ่มโอกาสในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคมส่งต่อให้โครงการ Health Kits ป้องกัน Covid-19 ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับมูลนิธิในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ณ รพ.สงฆ์,...

เจอเนสส์ คิดส์ ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลด ยับยั้ง ป้องกันเด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด  ภายใต้โครงการเจอเนสส์ คิดส์ ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลด ยับยั้ง ป้องกันเด็กๆ และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลความสะอาดของร่างกาย อาหารเสริม...

MOST POPULAR

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท

วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม และคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)...

HOT NEWS