หน้าแรก แท็ก ‘เจนเนอราลี่’ ควงแขน ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ออกประกันชีวิต 90/5 โฉมใหม่ เพื่อวางแผนมรดกพ่วงความคุ้มครองโรคร้ายแรง 3 เท่า สร้างหลักประกันความมั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่ง

แท็ก: ‘เจนเนอราลี่’ ควงแขน ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ออกประกันชีวิต 90/5 โฉมใหม่ เพื่อวางแผนมรดกพ่วงความคุ้มครองโรคร้ายแรง 3 เท่า สร้างหลักประกันความมั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่ง

‘เจนเนอราลี่’ ควงแขน ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ออกประกันชีวิต 90/5 โฉมใหม่ เพื่อวางแผนมรดกพ่วงความคุ้มครองโรคร้ายแรง 3 เท่า สร้างหลักประกันความมั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่ง

‘เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต’ ร่วมกับ ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลานกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/5 โฉมใหม่ “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีกทั้งมอบความอุ่นใจยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่น ชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 90 ปี พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มอีก...

MOST POPULAR

สมาคมศิษย์เก่าวิศวเกษตรระดมสมองกูรู AIพร้อมเปิดโฉม 25 ปัญญาประดิษฐ์รางวัลระดับโลก

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่งานวิชาการ เมื่อสามารถระดมกูรูด้าน AI ร่วมระดมสมองเปิดมุมมองความสำคัญในการใช้นวัตกรรมพัฒนาชาติ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Dongtan Engineer Forum 2024 “ AI . ARTIFICIAL INTELLIGENCE ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ” โดยมี 9 องค์ปาฐก ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ...

HOT NEWS