หน้าแรก แท็ก อาคเนย์เปิดบูธชูผลิตภัณฑ์เด่นในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 15

แท็ก: อาคเนย์เปิดบูธชูผลิตภัณฑ์เด่นในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 15

อาคเนย์เปิดบูธชูผลิตภัณฑ์เด่นในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 15

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ได้รับเกียรตินายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ที่ 3 จากขวา) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO (ที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสเยี่ยมชม...

MOST POPULAR

บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเงินสนับสนุน 3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

      คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท โดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 25 ก.พ....

HOT NEWS