หน้าแรก แท็ก “ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก”โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ตัวช่วยสำคัญของแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

แท็ก: “ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก”โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ตัวช่วยสำคัญของแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

“ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก”โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ตัวช่วยสำคัญของแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

“สารพิษ”ในโลกนี้มีอยู่มากมายหลากหลาย ชนิด พิษแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน การเกิดพิษก็จะมีความแตกต่างกันไป ความรู้และความเข้าใจทาง“พิษวิทยาคลินิก”จะเป็นพื้นฐานในการใช้อธิบายพิษของสารเคมีแต่ละชนิด ช่วยในการตรวจวินิจฉัยว่าผู้ที่ได้รับพิษเป็นพิษชนิดใด ซึ่งจะมี“ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก” เป็นตัวช่วยสำคัญในการตรวจวิเคราะห์พิษจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยพิษของสารเคมีแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนั้นๆ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิด“ภาวะเป็นพิษ”กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืช ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ความรู้และความเข้าใจทางพิษวิทยาคลินิก จะช่วยในการตรวจวินิจฉัย และรักษา ผู้ที่ได้รับสารพิษและโรคอันเนื่องมาจากสารพิษต่างๆได้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีสังกัดกรมการแพทย์ได้มีการจัดตั้ง“ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก” ตามแนวทางของแผนความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545)...

MOST POPULAR

เอเซียติคฯ เปิดอาณาจักรมะพร้าว ชูศักยภาพความเป็นผู้นำธุรกิจมะพร้าวครบวงจร ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024

เอเซียติคฯ ผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่1 ใน 3 ของประเทศไทย เปิดพาวิลเลี่ยนตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจมะพร้าวครบวงจร ยกทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กะทิอัมพวา (Ampawa) น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก (Cocomax) และ โคโค่มิกซ์ (Cocomix) จัดแสดงภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024...

HOT NEWS