หน้าแรก แท็ก ส่องโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” โดยไลอ้อน ปั้นคนพันธุ์อาชีวะมืออาชีพคู่คุณธรรมสู่ตลาดแรงงานไทย

แท็ก: ส่องโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” โดยไลอ้อน ปั้นคนพันธุ์อาชีวะมืออาชีพคู่คุณธรรมสู่ตลาดแรงงานไทย

ส่องโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” โดยไลอ้อน ปั้นคนพันธุ์อาชีวะมืออาชีพคู่คุณธรรมสู่ตลาดแรงงานไทย

ปัจจุบันแรงงานใน “สายอาชีวะ” ยังคงขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความต้องการแรงงานของประเทศ โดยจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่า ในปี 2563 มีความต้องการแรงงานจำนวน 351,957 ราย และตั้งแต่ช่วงปี 2563-2567 คาดว่าความต้องการแรงงานจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.75 ล้านคน ซึ่งการขาดแคลนดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้      ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีแนวทางในการปฏิรูปการศึกษายกกำลังสอง โดยปลดล็อกการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์การทำงาน  หันมาเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องเข้าสู่ระบบการศึกษา  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาทวิภาคี  เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ สถาบันการศึกษา...

MOST POPULAR

สำนักงาน คปภ.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา

สำนักงาน คปภ.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.oic.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. โทรศัพท์ : 0-2515-3999 ต่อ 5347

HOT NEWS