หน้าแรก แท็ก สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

แท็ก: สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

จากที่ผ่านมาที่สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนนักขายตรงซึ่งได้รับการอบรมในแต่ละครั้งรวมกันกว่า 6,000 คน โดยนอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งวิทยากรมาเป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วยังได้เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กรอบความคิดที่นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างชัดเจน และเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทยโดยรวม ทั้งยังสอดรับกับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 29-30...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติ คัดสรรหลากหลาย “ทำเลเด็ด” ในพื้นที่ จ. สมุทรปราการ จัดโปรโมชันพิเศษช่วยเหลือกลุ่ม “ลูกค้าใหม่” จองก่อนได้ก่อน เพียง 1,000...

การเคหะแห่งชาติเปิดมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่ม “ลูกค้าใหม่” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับกลุ่ม “ลูกค้าใหม่” ให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ล่าสุดได้คัดสรรหลากหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้ลูกค้าได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของง่าย ๆ พร้อมทำสัญญาและรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษทันที ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (บางพลี...

HOT NEWS