หน้าแรก แท็ก สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

แท็ก: สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

จากที่ผ่านมาที่สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนนักขายตรงซึ่งได้รับการอบรมในแต่ละครั้งรวมกันกว่า 6,000 คน โดยนอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งวิทยากรมาเป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วยังได้เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กรอบความคิดที่นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างชัดเจน และเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทยโดยรวม ทั้งยังสอดรับกับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 29-30...

MOST POPULAR

SME D Bank ผนึกกระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังจัดกิจกรรม CSR รับผิดชอบต่อสังคม มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปลูกจิต ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมพลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม

HOT NEWS