หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แท็ก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง “ว่าด้วยความร่วมมือด้านการมอบเงินรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับ” ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 3

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ว่าด้วยความร่วมมือด้านการมอบเงินรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับ” ตามโครงการ “ปฏิทินหมายจับ The Most Wanted 2021 by ศปจร.ภ.3” โดยมีนายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีเชื่อมข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ กับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันพัฒนาระบบในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทําประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในการรับชําระภาษีรถยนต์ประจําปี สามารถค้นหาข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ. ได้รวดเร็ว ลดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครบวงจรโดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเตรียมพร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Industry Guideline) รวมทั้งจัดทำเอกสารแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ....

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ถกเข้ม คปภ. ปฏิรูปกฎหมาย ลดภาระภาคธุรกิจ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติที่ใช้กำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย (Regulatory Guillotine) ร่วมกับสำนักงาน คปภ. โดยสมาคมฯ ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการของการทำ Regulatory Guillotine ในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งการทำ Regulatory Guillotine ของภาคการเงินไทย เพื่อนำเสนอกรอบและรูปแบบสำหรับการปฏิรูปกฎหมายประกันวินาศภัย ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาคธุรกิจและประชาชนในการปฏิบัติตาม รวมถึงภาระต่อรัฐในการบังคับใช้ “เนื่องจาก Landscape ของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแตกต่างจากบริบทที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและก่อให้เกิด Business...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย (TII)  จัดสัมมนา “ขายอย่างไรให้มีความสุข…เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น”

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ นายทัตเทพ สุจิตจร (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ขายอย่างไรให้มีความสุข...เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยมี ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของผลงานหนังสือ “ริเน็น...สร้างธุรกิจ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าเสียชีวิต

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย ขณะทำหน้าที่จิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าป้องกันหมู่บ้านและชุมชน นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสมาคมฯ ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดี มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชน โดยการช่วยทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลาม...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจับมือสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาออนไลน์ถกมาตรการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจับมือสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาออนไลน์ถกมาตรการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกันวินาศภัย   สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) จัดสัมมนาออนไลน์ (Virtual Seminar) ข้ามประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ “Countermeasures Against Motor Fraudulent Claims Taken by General Insurance Companies in Japan” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น แก่ผู้ประกอบการไทย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานสมาคมฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เมื่อเร็ว ๆ นี้

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมอบแก่กลุ่มอาสาดับไฟป่า จ.เชียงใหม่

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35,000 คน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. รับมอบเงินสนับสนุน และ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกัน รักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันวิทยาการประกันภัย สำนักงาน คปภ.

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2563 และ ปี 2564

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าว “จับตาธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ปี 2563 และปี 2564” โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2563 ทั้งปีจะเติบโต 2.5-3.5% ผลจาก Covid-19 ส่งผลให้ประกันภัยสุขภาพโต และกระตุ้นการซื้อประกันภัยออนไลน์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 250,000-252,600...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงการซื้อประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) แบบ “จำกัดจำนวน” ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยการเปิดประเทศแบบจำกัดนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ด้วยการรับเฉพาะนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษที่จะมาพำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาว ไม่ต่ำกว่า 90-270 วัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หลังจากที่ต้องหยุดชะงักมานานกว่า 8...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบหน้ากากผ้าป้องกันโควิด 19 แก่ผู้พิการ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ และร่วมมอบหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 (Covid-19) ให้แก่ผู้พิการในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ หอประชุมบัวหลวง...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” สำหรับรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ “การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และเว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งในปี 2563         สมาคมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้” อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สมาคมฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนขุดบ่อน้ำให้จำนวน 10 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเปิด ขนาด 40×40×10 เมตร จำนวน 4 บ่อเปิด...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและการรับประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดนครราชสีมา...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ สำหรับการรายงานความเสียหาย

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดการอบรมความรู้ เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” สำหรับการรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 (ครั้งที่ 1) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หน่วยธนาคารเลือด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ "Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมีพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 64 คน ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 28,800 ซี.ซี....

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน 3,095 บ่อ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 3,095 บ่อ ในโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับมอบ และ พระเดชพระคุณพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ดร.รณวริทธ์...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยยันข่าวโซเชียล “Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์)” ไม่จริงอย่าแชร์!!!

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดโดยการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นและเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยในปี 2557 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันว่าข้อความที่มีการส่งต่อนั้นไม่เป็นความจริง ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและนำไปแชร์ต่อเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้ที่ผิด อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่ส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือ และผู้กระทำผิดได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบันพบว่ายังคงมีประชาชนที่ได้รับข้อความที่ส่งต่อกันมาอีกเป็นจำนวนมาก และหลงเชื่อส่งต่อข้อความดังกล่าวนั้นไปอีก ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลที่ได้รับมานั้น...

MOST POPULAR

บทความให้ความรู้ “ปวดหัว” โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรปล่อยให้เรื้อรัง

    “ปวดศรีษะ” อีกโรคยอดฮิตของหลายคน ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสร้างความรำคาญได้ไม่นอ้ย และถ้ารุนแรงก็สร้างความทรมานให้กับร่างกายได้ ซึ่งหากเกิดอาการดังกล่าวบ่อยครั้ง อย่านิ่งนอนใจ หรือปล่อยไว้จนเกิดอาการเรื้อรัง เพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้  วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจจาก นพ.ชยานุชิต ชยางศุ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบสมอง ศูนย์โรคระบบสมอง โรงพยาบาลนวเวช  ย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการสังเกตอาการปวดศรีษะ และแนวทางการรักษามาฝาก  อาการปวดศีรษะที่ควรรีบมาพบแพทย์ อาการปวดศีรษะที่เป็นแบบเฉียบพลัน รุนแรง โดยเฉพาะความรู้สึกว่าอาการปวดเป็นการปวดที่สุดในชีวิตที่เคยเป็นมา มีอาการร่วมโดยเฉพาะ มีไข้...

HOT NEWS