หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แท็ก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์พัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

       นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มูลค่ารวม 9,999,150 บาท ให้แก่ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปพัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รองรับการขยายประกันภัยพืชผลของประเทศให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิดตามนโยบายรัฐ รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลทั้งระบบ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร      สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มูลค่ารวม...

แสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนใหม่

            นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายสำราญ สาราบรรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงาน TGIA HealthTech Forum 2018 เปิดโอกาสStartup รุ่นใหม่โชว์เทคโนโลยีพัฒนาการประกันสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ที่เรียกว่า Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันธุรกิจ Startup ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยประกอบด้วยกลุ่ม Insurtechและ HealthTechเป็นต้น      ด้วยเหตุนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจประกันภัยกับStartup ในกลุ่มของ HealthTechเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพในอนาคต จึงได้ร่วมกับ สมาคมเฮลท์เทคไทย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน

      นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2559-2561)จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจของสมาคมฯ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 51 ปี...

มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร“โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24” (InsuranceManagementand DevelopmentProgram:IMDP24) จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีทักษะความเป็นผู้นำการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล และพร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

มอบวุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8”พร้อมด้วย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 93 คน จัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้ที่ผ่านการอบรมรวม 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 832...

CEO Focus Group

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา CEO Focus Group หัวข้อ “Demystifying IFRS 17 for General Insurers” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards) หรือ IFRS ฉบับที่ 17 ให้กับ CEOs และ CFOs ของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า...

เข้าร่วมประชุม IIRFA 2018

      ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย(IPRB) และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (2018 IIRFA Steering Committee Meeting)ร่วมกับ 8 ประเทศสมาชิก ซึ่งการประชุมได้เน้นถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน ซึ่ง IPRB มีแผนดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกในปี...

ส.ประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงาน พัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรสู่ความยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎาบุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปี 2554และได้มีการพัฒนาระบบการประกันภัยข้าวนาปีมาโดยตลอด...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเวทีคนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย คลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจและความจำเป็นของการประกันวินาศภัย ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ หัวข้อ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท และลุ้นสิทธิพิเศษร่วม Exclusive Workshop กับผู้กำกับภาพยนตร์ และครีเอทีฟมือทอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 13 สิงหาคมนี้   นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงการจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ประกันภัย...

MOST POPULAR

HOT NEWS