หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แท็ก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงการซื้อประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) แบบ “จำกัดจำนวน” ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยการเปิดประเทศแบบจำกัดนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ด้วยการรับเฉพาะนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษที่จะมาพำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาว ไม่ต่ำกว่า 90-270 วัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หลังจากที่ต้องหยุดชะงักมานานกว่า 8...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบหน้ากากผ้าป้องกันโควิด 19 แก่ผู้พิการ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ และร่วมมอบหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 (Covid-19) ให้แก่ผู้พิการในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ หอประชุมบัวหลวง...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” สำหรับรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ “การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และเว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งในปี 2563         สมาคมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้” อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สมาคมฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนขุดบ่อน้ำให้จำนวน 10 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเปิด ขนาด 40×40×10 เมตร จำนวน 4 บ่อเปิด...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและการรับประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดนครราชสีมา...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ สำหรับการรายงานความเสียหาย

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดการอบรมความรู้ เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” สำหรับการรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 (ครั้งที่ 1) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หน่วยธนาคารเลือด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ "Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมีพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 64 คน ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 28,800 ซี.ซี....

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน 3,095 บ่อ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 3,095 บ่อ ในโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับมอบ และ พระเดชพระคุณพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ดร.รณวริทธ์...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยยันข่าวโซเชียล “Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์)” ไม่จริงอย่าแชร์!!!

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดโดยการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นและเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยในปี 2557 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันว่าข้อความที่มีการส่งต่อนั้นไม่เป็นความจริง ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและนำไปแชร์ต่อเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้ที่ผิด อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่ส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือ และผู้กระทำผิดได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบันพบว่ายังคงมีประชาชนที่ได้รับข้อความที่ส่งต่อกันมาอีกเป็นจำนวนมาก และหลงเชื่อส่งต่อข้อความดังกล่าวนั้นไปอีก ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลที่ได้รับมานั้น...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำโครงการประกันภัยข้าวนาปีก้าวล้ำไปอีกขั้นโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์ความเสียหายจากภัยธรรมชาติของแปลงเกษตรกร

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 นี้ เป็นปีแรกที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาสำรวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติของแปลงนา คู่ขนานไปกับการประเมินความเสียหายโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของภาครัฐ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันการใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคการเกษตร และการเป็น Smart Farmers   นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า โครงการประกันภัยข้าวนาปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้ระบบการประกันภัยจะครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกข้าวสูงสุดถึง 44.7 ล้านไร่...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขานรับนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ในยุค COVID-19

ตามที่ได้มีการเสนอแนวคิดในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ให้บริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนซึ่งลดการใช้รถยนต์เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และส่งผลทำให้อุบัติเหตุทางรถยนต์ลดลงนั้น นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาโดยตลอด และได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน คปภ. อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย โดยขณะนี้ได้มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์แล้ว ดังต่อไปนี้ ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงการระบาดนี้ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อหยุดการใช้รถได้...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์พัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

       นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มูลค่ารวม 9,999,150 บาท ให้แก่ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปพัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รองรับการขยายประกันภัยพืชผลของประเทศให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิดตามนโยบายรัฐ รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลทั้งระบบ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร      สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มูลค่ารวม...

แสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนใหม่

            นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายสำราญ สาราบรรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงาน TGIA HealthTech Forum 2018 เปิดโอกาสStartup รุ่นใหม่โชว์เทคโนโลยีพัฒนาการประกันสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ที่เรียกว่า Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันธุรกิจ Startup ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยประกอบด้วยกลุ่ม Insurtechและ HealthTechเป็นต้น      ด้วยเหตุนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจประกันภัยกับStartup ในกลุ่มของ HealthTechเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพในอนาคต จึงได้ร่วมกับ สมาคมเฮลท์เทคไทย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน

      นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2559-2561)จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจของสมาคมฯ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 51 ปี...

มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร“โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24” (InsuranceManagementand DevelopmentProgram:IMDP24) จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีทักษะความเป็นผู้นำการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล และพร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

มอบวุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8”พร้อมด้วย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 93 คน จัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้ที่ผ่านการอบรมรวม 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 832...

CEO Focus Group

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา CEO Focus Group หัวข้อ “Demystifying IFRS 17 for General Insurers” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards) หรือ IFRS ฉบับที่ 17 ให้กับ CEOs และ CFOs ของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า...

เข้าร่วมประชุม IIRFA 2018

      ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย(IPRB) และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (2018 IIRFA Steering Committee Meeting)ร่วมกับ 8 ประเทศสมาชิก ซึ่งการประชุมได้เน้นถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน ซึ่ง IPRB มีแผนดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกในปี...

ส.ประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงาน พัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรสู่ความยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎาบุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปี 2554และได้มีการพัฒนาระบบการประกันภัยข้าวนาปีมาโดยตลอด...

MOST POPULAR

ททท.แจกใหญ่! มอบรถยนต์และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวม 10 ล้านบาท ให้กับผู้โชคดีในแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้โชคดี แคมเปญ “เที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้านบาท” หรือ “เที่ยวไทยได้ลุ้น” โดยมีพันธมิตรและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 โครงการ “เที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้านบาท” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในครึ่งปีหลัง...

HOT NEWS