หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แท็ก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามปฏิญญาความร่วมมือร่วมผลิตกำลังคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือในการร่วมผลิตกำลังคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพื่อให้การผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้ข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

สมาคมประกันวินาศภัยไทย คาดการณ์ผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 65 เติบโต 3.5%-4.5% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดินทุ่งกุลาร้องไห้ตามแนวคิด ESG เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2565 รวม 6 เดือนที่ผ่านมา มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 132,741 ล้านบาท เติบโต 2.1% โดยคาดการณ์ทั้งปี 2565 เติบโต 3.5%-4.5% มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 272,000-274,600 ล้านบาท และคาดว่าปี 2566 จะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมหารือเรื่องการจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในพื้นที่ตำบลกูก่าสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีเปิดการอบรม IMDP รุ่นที่ 26

  นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 26 (Insurance Management Development Program: IMDP) จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ดร.ปิยวดี หัวหน้าโครงการ IMDP และรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ ไทยคม ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมมือกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย พัฒนาระบบเทคโนโลยีจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร Earth Observation (EO) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานประกันภัยข้าวนาปี นำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุโขทัย โดยได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมและข้อมูล (Sandbox...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ สถาบันประกันภัยไต้หวัน ร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association: TGIA) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับสถาบันประกันภัยไต้หวัน (Taiwan Insurance Institute: TII) ในความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรประกันภัย การศึกษาดูงานระหว่างองค์กร ร่วมจัดประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของทั้งสององค์กร ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้เรียนรู้ระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ นายอานนท์...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเผย พบการทำเอกสารปลอมเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 แล้วกว่า 500 ล้านบาท

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ หลายบริษัท ว่าพบผู้ที่ทำประกันภัยโควิด-19 ใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นจำนวนแล้วกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้มีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ จึงได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันภัย ซึ่งจากการเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทำให้การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ห่วงใยเด็กมอบหมวกกันน็อกให้นักเรียนใน กทม. 126,117 คน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ และนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือการสนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 126,117...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พลิกฟื้นทุ่งกุลาร้องไห้ สร้างต้นแบบการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่ครบวงจร

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ในโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อให้ชุมชนและประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน เป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่ครบวงจรสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ณ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมความพร้อมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการสัมมนา "แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด และเสริมสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัยในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ทางสมาคมฯ ได้จัดทำขึ้น นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้จัดการสัมมนา "แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก  “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองและโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับการประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านผลงานการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก และต่อยอดสู่การเรียนรู้และโอกาสในการเข้าสู่อาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตได้อีกด้วย โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกด้านการประกันภัย หัวข้อ “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย” นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปเรื่องของการประกันวินาศภัยในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกันวินาศภัยคืออะไร การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ ไทยคมใช้ Big Data และเทคโนโลยีดาวเทียมพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล มุ่งยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล ตั้งเป้าใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมสำรวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล ร่วมยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยต้องประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ ศัตรูพืชและโรคระบาด ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้แนวโน้มความถี่ของการเกิดภัยธรรมชาติและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอย้ำอย่าแชร์ “รายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์)” ข้อความเท็จกลับมาระบาดในโซเชียล

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเท็จบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับรายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์) ที่กลับมาแพร่ระบาดโดยการส่งต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นและเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อปี 2557 และ 2563 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันว่าข้อความที่มีการส่งต่อกันนั้นไม่เป็นความจริง และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและนำไปแชร์ต่อเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้ที่ผิด อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่ส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือ และผู้กระทำผิดได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนแล้วนั้น    ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่ายังคงมีประชาชนที่ได้รับข้อความดังกล่าวที่มีการส่งต่อกันมาและมีผู้หลงเชื่อส่งต่อข้อความดังกล่าวนั้นไปอีก สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดตามข้อความที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดตัว “คู่มือประกันวินาศภัยไทย” เล่มใหม่ล่าสุด  อัดแน่นความรู้ด้านการประกันวินาศภัยที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดของไทย 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ “คู่มือประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Handbook)” เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ยากต่อการคาดการณ์และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความมั่นคงทางการเงิน การเติบโตและการอยู่รอดของธุรกิจประกันภัยซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและนับวันจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้  อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยยังเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามและส่งผลทำให้ประชาชนหรือธุรกิจต่าง ๆ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 44,470,000 ล้านบาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการเสียชีวิตและติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3,947 ราย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียชีวิตและติดเชื้อจากโรค COVID-19 ตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้วจำนวน 3,947...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยต่อยอด “โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน” มุ่งสร้าง “เกษตรกรมืออาชีพ” ผ่านศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำแบบครบวงจร 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องประสบกับภัยแล้งหรือน้ำท่วมซ้ำซากอีกต่อไป สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้นำแนวคิดการทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินของสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ มาขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ “โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเปลี่ยน “ทุ่งกุลาร้องไห้” ให้เป็น “ทุ่งกุลายิ้มได้” นั้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.6 แสนไร่ ใน 2 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอหนองฮีและอำเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งประชาชนในพื้นที่กว่า...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพนักงานบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลภารกิจกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความเป็นห่วงกรณีพนักงานของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับผลกระทบหลังกระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และมอบหมายให้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือพนักงานจำนวน...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยมุ่งเปลี่ยน “ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งกุลายิ้มได้” ขยายพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแก้ภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.6 แสนไร่ในปี 2564 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้รวม 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองฮี และอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องประสบกับภัยแล้งหรือน้ำท่วมซ้ำซาก และเพื่อเป็นต้นแบบการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบของไทย  “โครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้ สมาคมฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือของ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดยพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยแถลงข่าวสถานการณ์วิกฤตจากการรับประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ

  วันนี้เวลา 14.00 น. นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตจากการรับประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการรับประกันภัย COVID-19 ว่าภาคธุรกิจประกันวินาศภัยต้องการช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนคนไทย รวมทั้งช่วยแบ่งเบาและลดภาระในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของรัฐบาล และที่สำคัญคือเป็นการทำตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บริษัทประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 เพื่อออกขายให้ครอบคลุมและกว้างขวางที่สุด  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก COVID-19 เป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่ยากต่อการคาดการณ์...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยผนึกกำลัง 19 บริษัทสมาชิก ให้ความช่วยเหลือผู้ทำประกันภัยกว่า 2 ล้านกรมธรรม์ กรณี บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท เอเชียประกันภัยฯ จำนวนกว่า 2 ล้านกรมธรรม์นั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทสมาชิกจัดทำ “โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด...

MOST POPULAR

กรุงไทย-อีจัน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นางปัทมาสน์ บูชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยพนักงานธนาคาร ร่วมกับเพจอีจัน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมอบถุงยังชีพบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคที่จำเป็น จำนวน 200 ชุด พร้อมข้าวกล่อง แก่ชาวบ้านชุมชนคุ้มดินทราย และชุมชนบ้านกระต่ำ จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 180 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ปริมาณน้ำท่วมสูงทำให้พื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ ตามพันธกิจ “กรุงไทย...

HOT NEWS