หน้าแรก แท็ก สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมทดสอบและเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ของศาลยุติธรรม

แท็ก: สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมทดสอบและเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ของศาลยุติธรรม

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่อนจม.เปิดผนึก ปลุกคนไทย ค้านกสทช.ไม่ใช้อำนาจพิจารณาดีล ทรู – ดีแทค

เวทีสภาฯ ผู้บริโภคชี้ การผูกขาดมือถือ กระทบสิทธิพลเมือง จี้ กสทช. ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน การผูกขาดในธรุกิจโทรคมนาคม เป็นประเด็นใหญ่ที่กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ และสิทธิพลเมืองในยุค 5G เนื่องจากอินเทอร์เน็ต ถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เอกชนไม่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ไม่สร้างผลกำไร ดังนั้นการผูกขาดไม่เพียงกระทบด้านราคาค่าบริการเท่านั้น แต่กระทบสิทธิพลเมือง ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเสมอภาค ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในแง่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการแสดงออก รวมถึงสิทธิเสรีภาพด้วย ทั้งนี้ เป็นข้อมูลจากเวทีเสวนาออนไลน์...

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมทดสอบและเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ของศาลยุติธรรม

 เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม 2564) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ ที่ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ศาลอาญา รัชดาภิเษก     ในการประชุมมีการทดสอบระบบการยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบและปรับปรุง โดยคาดหวังว่าหากระบบดังกล่าวเปิดใช้งาน จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถฟ้องคดีด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น     นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สอบ. ระบุว่า จากที่ได้ร่วมทดสอบ...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติศึกษาการปลูกพืชปลอดสารพิษฟาร์มเมล่อน “ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร” บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมการเกษตรในโครงการบ้านเคหะสุขประชา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ "ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร" ของ บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด โดยมี...

HOT NEWS