หน้าแรก แท็ก สถาบันการสร้างชาติ เสนอ สร้างแพร่เป็น ‘เมืองในป่า’ ดึงทั่วโลกมาพำนัก

แท็ก: สถาบันการสร้างชาติ เสนอ สร้างแพร่เป็น ‘เมืองในป่า’ ดึงทั่วโลกมาพำนัก

สถาบันการสร้างชาติ เสนอ สร้างแพร่เป็น ‘เมืองในป่า’ ดึงทั่วโลกมาพำนัก

สถาบันการสร้างชาติ เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ มุ่งสร้างเมืองแพร่เป็น ‘เมืองในป่า’บูรณาการกับการท่องเที่ยว อาหาร สุขสภาพ และการดูแลผู้สูงวัย เพื่อสร้างจุดขายให้เมืองแพร่เป็นจุดหมายที่ผู้คนทั่วโลกอยากเข้ามาทำงานและใช้ชีวิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาจังหวัดแพร่เพื่อการสร้างชาติ’ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์...

MOST POPULAR

J&C ร่วมมือดีป้าช่วยคนไร้บ้าน

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ขอเป็นอีกหนึ่งแรงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Corporate Social Responsibility - CSR) ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการจ้างวานข้า:คนไร้บ้านแต่ไม่ไร้หัวใจ โดยมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับร่วมบริจาคอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก

HOT NEWS