หน้าแรก แท็ก ศรีอยุธยา แคปปิตอล

แท็ก: ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ศรีอยุธยา แคปปิตอล ร่วมส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาเด็ก และเยาวชน

นายประเสริฐ  ศรีสังข์งาม กรรมการและรองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุน  มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย รวมทั้งกระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า ให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ 3...

ประธาน AYUD ชี้ข้อดี ผู้ถือหุ้นรับ Free Warrant

ประธานกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ยืนยัน ถ้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวันที่ 20 เมษายนนี้ ที่ประชุมอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ถือหุ้นสามารถนำ Warrant ที่ได้รับไป Trade ในตลาดหลักทรัพย์ประมาณกลางปี 2561 เชื่อว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินปันผลงวดสุดท้ายของปีอย่างแน่นอน...

MOST POPULAR

S Plus+ แอปพลิเคชัน จับมือ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จัดแคมเปญดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ส่ง S Plus+ แอปพลิเคชัน จับมือ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา (TRIA Medical Wellness Center) จัดแคมเปญดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์ทางเลือกและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม โดยสมาชิก S Plus+ ใช้ 5 คะแนน รับฟรี!! สแกนผิวหน้าและทรีตเมนต์หน้าใส มูลค่า...

HOT NEWS