หน้าแรก แท็ก ศรีอยุธยา แคปปิตอล

แท็ก: ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ศรีอยุธยา แคปปิตอล ร่วมส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาเด็ก และเยาวชน

นายประเสริฐ  ศรีสังข์งาม กรรมการและรองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุน  มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย รวมทั้งกระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า ให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ 3...

ประธาน AYUD ชี้ข้อดี ผู้ถือหุ้นรับ Free Warrant

ประธานกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ยืนยัน ถ้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวันที่ 20 เมษายนนี้ ที่ประชุมอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ถือหุ้นสามารถนำ Warrant ที่ได้รับไป Trade ในตลาดหลักทรัพย์ประมาณกลางปี 2561 เชื่อว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินปันผลงวดสุดท้ายของปีอย่างแน่นอน...

MOST POPULAR

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กรุงเทพฯ (4 ธันวาคม 2563) – มูลนิธิกรุงศรี โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่ พลโทนายแพทย์ อำนาจ...

HOT NEWS