หน้าแรก แท็ก วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

แท็ก: วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

วิริยะประกันภัย จัดอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 376

นางสาวอำไพ เพชรนที หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก และนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 376 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมถึงผู้ขับขี่ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน โดยมุ่งหวังเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ทั้งนี้ภายหลังการอบรมและทดสอบมีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากโครงการฯ...

วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)​ จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้กับสมาชิกชมรมตัวแทน  ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมวางแผนการส่งเสริมการขายในการกระตุ้นยอดขาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ...

MOST POPULAR

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service จับมือ กต. ทอท. สตม. อำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์...

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งกรมการกงสุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยจุดหมายการจัดงานเชิงธุรกิจและเทศกาลนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

HOT NEWS